*DEN ZEMĚ*

V ÚTERÝ 30.4.2019 bude pro děti připraven DEN ZEMĚ, který se uskuteční v rámci dopoledních aktivit dětí v MŠ. 

"Den Země je den věnovaný matičce Zemi. V moderním pojetí jde hlavně o ekologicky motivovaný svátek snažící se nás upozornit na důležitost ochrany životního prostředí a na dopady jeho ničení."