Poslední keramický kroužek ve skončím roce 2020/2021