Logopedická depistáž

V PONDĚLÍ 6.11.2018 v 8:00 hod. proběhne v MŠ logopedické vyšetření řeči s paní logopedkou paní Mgr. Petra Křížkovská, Ph.D.