Pedagogický sbor

I. třída

 • Mgr. Monika ZÁDRAPOVÁ
 • Bc. Hana KREJČIŘÍKOVÁ

II. třída

 •  Bc. Vlasta ZMEŠKALOVÁ
 •  Markéta PRUCKOVÁ

III. třída

 • Alena COUFALOVÁ
 • Dagmar ROHÁČOVÁ
 • Bc. Petra KOČKOVÁ - asistent pedagoga

IV. třída

 • Bc. Kateřina BUJAČKOVÁ
 • Mgr. Dana MATĚJÍČKOVÁ - vedoucí učitelka MŠ
 • Mgr. Vladimíra DOČEKALOVÁ - asistent pedagoga
 • Dana PŘASLIČKOVÁ - překrývající učitelka

V. třída

 •  Zdeňka JÍLOVCOVÁ
 •  Radka HORÁKOVÁ
 • Lucie MOTÁŇOVÁ - asistent pedagoga

Školnice

 • Jaroslava Bečicová

Provozní pracovnice

 • Petra Škodová
 • Hana Skřivánková
 • Ludmila Škůrková
 • Růžena Nezvalová