Pedagogický sbor

I. třída

 • Šárka Bubeníková
 • Bc. Hana Matějíčková
 • Asistent pedagoga - Kristýna Bučíková DiS.

II. třída

 • Jana Burianová
 • Bc. Kateřina Skopalová
 • asistent pedagoga - Miroslava Trčková

III. třída

 • Mgr. Petra Bláhová
 • Bc. Vlasta Zmeškalová
 • asistent pedagoga -  Bc. Petra Kočková

IV. třída

 • Bc. Kateřina Bujačková 
 • Mgr. Dana MATĚJÍČKOVÁ - vedoucí učitelka MŠ
 • Asistent pedagoga - Mgr. Vladimíra Dočekalová

V. třída

 • Radka Horáková
 • Marie Haitmanová
 • asistent pedagoga - Lucie Motáňová

Školnice

 • Jana Langerová

Provozní pracovnice

 • Petra Škodová
 • Hana Skřivánová
 • Ludmila Škůrková
 • Petra Nastoupilová