* PODĚKOVÁNÍ *

Velice bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nám svojí ochotou vypomohli udělat lampiónový průvod ještě krásnější. Bez Vás, krásných broučků, by to nebylo ono. Moc děkujeme paní Ivetě Žambochové Pharm.Dr., paní Daně Stiborové, paní Kateřině Pospíšilové, paní Věře Šimoníkové a panu Pavlovi Michevi. Velké poděkování také patří manželům Menclovým, za ozvučení celého programu a za video. DĚKUJEME A VAŠÍ SPOLUPRÁCE SI VELICE VÁŽÍME.