*PODĚKOVÁNÍ*

Posíláme velké PODĚKOVÁNÍ rodičům, za jejich pomoc při organizaci "LAMPIONOVÉHO PRŮVODU". Velké díky patří především manželům Menclům za aparaturu a ozvučení celé akce a dále krásným maminkám "vílám" paní Janoškové, paní Žambochové, paní Maciuchové, paní Navrátilové a paní Kolářové. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme