Program "Od zrníčka k bochníku"

Ve ČTVRTEK 7.2.2019 se děti ze třídy ŽABIČEK od 8:15 hod. a děti ze třídy BERUŠEK od 10:00 hod. zúčastní programu pro děti s názvem "Od zrníčka k bochníku" pod vedením paní Pacovské. 
Kategorie tříd: 
Žabičky, Berušky