Režim dne

  čas činnosti
06:15-08:15 hry a činnosti podle volby dětí
08:15-08:45 ranní cvičení
08:45-09:15 hygiena, svačina
09:15-09:45
Didakticky cílené činnosti
09:45-11:15 hygiena, převlékání, pobyt venku v přírodě
11:1512:15 převlékání,hygiena ,oběd
12:30-14:15 Hygiena, spánek, činnosti pro děti, které nespí
14:15-14:45 hygiena, svačina
14:45-16:30 zájmové činnosti, hry a odchod dětí domů

 

Režim dne je rámcový s možností variability.