Skákací hrad

Blíží se SVÁTEK DĚTÍ a jako každoročně bude pro děti v MŠ připraven 3.6.2019 SKÁKACÍ HRAD. Všechny třídy se na skákacím hradě vystřídají v dopoledních hodinách v rámci dopoledního programu v MŠ. Odpoledne, do 16:00 hod., si mohou děti užít radovánek za dohledu svých rodičů. K dispozici bude i stánek s cukrovou vatou :-)