Strava 2019/2020

Milí rodiče, přihlaste své dítě ke stravovaní na následující školní rok 2019/2020. Přihášku je nutné vypnit elektrinicky do konce června. Přihlášku naleznete zde: http://www.sjholeckova.cz/prihlaska .

Ke stravování je nutné přihlásit i děti, které MŠ již navštěvují. První platba, na měsíc září, bude provedena 20.8.2019, proto je nutné, dát k tomuto datu povolení k inkasu na částku 1000,- Kč. Děkujeme