Zápis dětí na školní rok 2019/2020

 

ZÁPIS dětí do MŠ Čajkovského

 na šk. rok 2019/ 2010

 

   se bude konat:

     čtvrtek  2.5.2019 dopoledne od 8,00 - 10,00 hod.  a odpoledne od 14,00 - 16,00 hod.

     pátek 3.5.2019 dopoledne od 8,00 - 12,00 hod.

 

Zákonný zástupce dítěte vezme s sebou  k zápis

- vyplněnou Žádost o přijetí,

- potvrzení lékaře

- k ověření rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Formulář Žádosti o přijetí a Potvrzení lékaře najdete zde na webu.

Těšíme se na Vás.