ZÁPIS PRO ŠK.ROK 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Michalské stromořadí 11,
Olomouc 779 00, odloučené pracoviště MŠ Čajkovského 14A, Olomouc 779 00 Olomouc pro školní rok 2022/2023 se uskuteční:
•2.5.2022 pondělí – od 8:00 do 11:00 hod.
a od 13:00 do 15:00 hod. 
•3.5.2022 úterý od 8:00 do 11:00 hod. 

 
S sebou: 
- řádně vyplněnou přihlášku 
- Rodný list dítěte 
- Občanský průkaz zákonného zástupce
Na webových stránkách MŠ naleznete kritéria k přijetí do MŠ, žádost k přijetí dítěte do MŠ, kterou řádně vyplníte, necháte potvrdit lékařem. 
https://www.ms-cajkovskeho.cz/ke-stazeni
V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku
Mgr. Danu Matějíčkovou 
Tel: 585 425 461 / 603 252 479
www.ms-cajkovskeho.cz email: mscajkovskeho.ol@seznam.cz
Těšíme se na Vás!