O nás

Mateřská škola Čajkovského byla založena v roce 1975. V roce 2007 se stala součástí mateřské školy Michalské stromořadí, která je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Olomouc se svou právní subjektivitou.V roce 2012 byla rozšířena o další třídu pro 24 dětí. V současné době má MŠ pět tříd s celkovou kapacitou 132 dětí.

Mateřská škola se nachází v části města Nová ulice v bezprostřední blízkosti MHD.  V její těsné blízkosti je základní škola, gymnázium, ZUŠ s výtvarným zaměřením a pobočka městské knihovny.

Mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem: „Barevný domeček“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro všechny věkové kategorie dětí předškolního věku. Zaměřujeme se především na ekologickou výchovu, na poznávání přírody a všeho kolem nás. MŠ je zapojena do projektu  „Celé Česko čte dětem“ a do projektu „Mrkvička“, který se týká podpory předškolní ekologické výchovy.

 Mateřská škola podporuje zdravý fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. 

Krásná rozlehlá zahrada MŠ se záměrně členitým terénem je rozdělena do několika zón. Vzrostlé stromy a keře umožňují pozorování rozmanitých přírodních jevů i drobných živočichů. Zahrada je nově vybavena herními prvky z akátového dřeva. Děti mají k dispozici skluzavky, kladinky, houpačky, tabule na  kreslení, pískoviště a dřevěné domečky pro uskladnění hraček.

V roce 2012 získala naše mateřská škola grant a titul “Zelená škola olomouckého kraje”. Z příspěvku tohoto grantu byla vybudována dřevěná kruhová lavička, do středu lavičky byl na Den Země v rámci ekologické výchovy zasazen strom Katalpa a vznikl tak kout pro víceúčelové využití (učení v přírodě, odpočinek).